โครงการอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป อาคารซ่อมรถ จ.แพร่

โครงการอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป อาคารซ่อมรถ จ.แพร่

ไทยสตีลบิลดิ้งส์ อาคารซ่อมรถแพร่

รายละเอียดโครงการ
(Project Description)

Period : 2020
Area : 360 m2
Eave Height : 6.00 m
Quantity : 20 Tons
Location : Phare
ไทยสตีลบิลดิ้งส์ อาคารซ่อมรถแพร่