โครงการโรงงาน บี.เค.เมทัลชีท นครนายก

โครงการโรงงาน บี.เค.เมทัลชีท นครนายก

ผลงานไทยสตีล บิลดิ้งส์ โครงการนครนายก

รายละเอียดโครงการ
(Project Description)

Period : 2020
Area : 533 m2
Eave Height : 8.7 m
Quantity : 27 Tons
Location : Ban na, Nakron a yok
ผลงานไทยสตีล บิลดิ้งส์ โครงการนครนายก 1
ผลงานไทยสตีล บิลดิ้งส์ โครงการนครนายก 2
ผลงานไทยสตีล บิลดิ้งส์ โครงการนครนายก 3
ผลงานไทยสตีล บิลดิ้งส์ โครงการนครนายก 4
ผลงานไทยสตีล บิลดิ้งส์ โครงการนครนายก 5
ผลงานไทยสตีล บิลดิ้งส์ โครงการนครนายก 6
ผลงานไทยสตีล บิลดิ้งส์ โครงการนครนายก 7